«Нарын облусундагы ишкердикти колдоо борборунун» ачылышынын