Женилдетилген шарттар

Салык жана бажы женилдиктери ынгайлуу инвестициялык шарт тузууго жардам берет.