Заманбап шартка жетуу

ЭЭАтын субъектилерине женилдетилген шарттардан тышкары бизнести онуктуруу учун кошумча ресурстарды сунуштайт.