Субъект болуу

Нарын ЭЭАгында тез каттоодон отуу менен бизнес баштоого болот.