«Нарын облусундагы ишкердикти колдоо борборунун» ачылышы

2016-жылдын 4-октябрында саат 16-30 Нарын Эркин Экономикалык Аймагынын  имаратында, Нарын шаары, Ленин көчөсү 44, Нарын ЭЭА жана Кыргыз Республикасынын +кмөтүнө караштуу  бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча Кещешинин катчылыгынын колдоосунда «Нарын   облусундагы ишкердикти колдоо борборунун» ачылышы болду.

Ишкерлердин Нарын облусунун социалдык-экономикалык жагдайын турукташтыруу жана өнүктүрүүгө, жумушчу орундарын түзүп, реалдуу экономиканы, инвестициялык жагдайды жакшыртууга кошкон салымын эске алуу менен «Нарын облусундагы ишкердикти колдоо борборунун (НОИКБ) уюуштуруу замандын талабы.

НОИКБ максаты – облустагы ишкерлерге маалымат таратуу менен, көп тараптуу багыттагы кеп- кещештерди үзгүлтүксүз берүү.

 НОИКБ маселелери:

  1. Ишкерчиликти уюштуруу, катоо, жүргүзүү, өндүрүлгөн товарларды сатуу, өткөрүү, салык жана башка төлөмдөрдү чегерүү, сертификациалоо, лицензиялоо багытындагы жана башка Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актыларынын, мыйзамдарынын базасын топтоо;
  2. Облуста катталган, менчигинин түрүнө карабастан натыйжалуу ишкерлердин жана ишкерчиликке көмөк көрсөткөн, каржылаган жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюм, мекеме-ишканалардын, жеке ишкерлердин базасын түзүү;
  3. Базага кирген ишкерлердин муктаждыктарын, керектөө, талаптарын аныктоо;
  4. Ишкерлерди толук, сапаттуу маалымат менен камсыздоо;
  5. Талаптарга ылайык кеп-кенештерди берүү, керек болгон учурларда бизнес-план, долбоорлорду түзүүгө жардам берип, шык-жөндөмдөрдү жогорулатууга окутуу, тренингдерди өткөрүү. Жумушчу кадрларды даярдаганга көмөк көрсөтүү.
  6. Облустун аймагында ишкерлерге багытталган иш-чараларды, көргөзмө - жарманкелерди уюуштуруу жана башка уюмдарга жардамдашуу;
  7. Жащы, инновациалык ыкмаларды киргизүү менен, башка аймактагылар менен алгылыктуу мамилелерди түзүү.

НОИКБ иштөө тартиби:

Борбор өз ишин юридикалык тарап катары жагдайга жараша акысыз жана акы алуу жолу менен жүргүзөт.

Иштин баштоо мезгилинде жергиликтүү бийликтен, жергиликтүү жана эл аралык уюумдардан колдоого муктаж болот.

Алып барган иштери айкындуулук жана ачыктык принципте жүргүзүлөт.

Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, райондук мамлекеттик администрацияларынын, Нарын шаардык мэриясынын жетекчилиги,  Кыргыз Республикасынын +кмөтүнө караштуу  бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча Кещешинин катчылыгынын эксперттери, «Гарантиялык фонд» ААК төрагасы, «Бизнести өнүктүрүү боюнча ЮСАИД демилгеси» долбоорунун башкы кещешчиси, «Бизэксперт» аналитикалык борборунун жетекчиси, GIZ, ПРООН эл аралык уюмдарынын, ЖМК нын өкүлдөрү жана  ишкерлер катышат.

Кенири маалымат алуу үчүн Турсунбаев Бейшенбек Укеновичке кайрылсаныздар болот.

(0773)453345, (0556)016609, (0700)201283, e-mail: beish2005@mail.ru