«Нарын» Эркин Экономикалык Аймагында катталган субъектилер жонундо маалымат